Llogi gofod ar gyfer partis penblwydd plant!

Yn chwilio am ofod addas i gynnal partis penblwydd yr hen blantos? Wel dyma'r lle i chi. Gallwn ddarparu ar gyfer 12 plentyn wrth y bwrdd neu 20 fel arall. Cyswllt gwe, teledu, cyfleusterau cegin, ty bach a llefydd parcio ceir ar gael ar stepen y drws. Am fwy o fanylion ffoniwch 01248 370 050. Noder: Bydd rhaid i drefnwyr y parti ddod a'u bwyd hefo nhw. Gan fod angen cerdded 2 set o risiau nid yw'n addas ar gyfer cadeiriau olwyn.

Argraffu E-bost

Gwirfoddolwyr MIB

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr o bob lliw a llun ac oed i gynorthwyo gydag amrywiol waith y Fenter Iaith. Felly os oes ganddoch ddiddordeb i helpu'n rheolaidd neu'n achlysurol cofiwch gysylltu a Dylan ar 01248 370 050 neu trwy e-bost ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Argraffu E-bost