• Hafan

Crynodeb o Gynllun Busnes Menter Iaith Bangor (2020 – 2025)

Ø Mae’r Fenter yn croesawu gwirfoddolwyr i’n helpu gyda digwyddiadau blynyddol fel gorymdaith Gŵyl Dewi a Ras yr Iaith. Awydd gwirfoddoli, dysgu neu wella eich Cymraeg? Yna cysylltwch â ni.
 

Be’ ydi nod y Fenter?

 

Hyrwyddo’r Gymraeg er mwyn iddi ddod yn rhan naturiol o fywyd bob dydd Bangor.

 

 

Siaradwyr Cymraeg Bangor

 

Ø 6,000 (36.4%) yn siarad Cymraeg.

Ø 1,600 (13%) yn deall Cymraeg.

Ø 7,600 (49%) yn siarad a deall Cymraeg.

Ø Bangor = dinas Gymreiciaf Cymru.

 

 

 

Dros y 5 mlynedd nesaf

byddwn yn targedu...

 

Ø Plant a phobl ifanc i’w hannog i siarad mwy o Gymraeg.

Ø Cymunedau i’w hannog i siarad a defnyddio mwy o Gymraeg.

Ø Teuluoedd – annog mwy o deuluoedd lle mae o leia’ un oedolyn yn siarad Cymraeg fel y brif iaith efo’r plant.

 

 

Prif gynulleidfaoedd targed

 

Ø Pobl Bangor sy’n siarad Saesneg ac sydd wedi dysgu Cymraeg yn yr ysgol neu wrth siarad efo taid a nain ac yn siarad ychydig bach neu ddim ar hyn o bryd.

Ø Dysgwyr Cymraeg sy'n byw/gweithio ym Mangor.

Ø Pobl Bangor sy'n siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf.

 

 

Gweithgareddau

 

Mae’r Fenter yn...

 

Ø Hyrwyddo iaith, diwylliant a hanes Cymru,

Ø Trefnu gigs, darlithoedd a sgyrsiau,

Ø Cynnal prosiectau ieithyddol benodol,

Ø Trefnu gweithgareddau i blant, teulu, dysgwyr Cymraeg a’r gymuned.

 

 

Gwirfoddoli

Ø Mae’r Fenter yn croesawu gwirfoddolwyr i’n helpu gyda digwyddiadau blynyddol fel gorymdaith Gŵyl Dewi a Ras yr Iaith. Awydd gwirfoddoli, dysgu neu wella eich Cymraeg? Yna cysylltwch â ni.logo fb MIB 

  

 

 

 Popdy, Lôn Pobty, Bangor, LL57 1HR                                          Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

 

Argraffu E-bost