Llogi gofod ar gyfer partis penblwydd plant!

Yn chwilio am ofod addas i gynnal partis penblwydd yr hen blantos? Wel dyma'r lle i chi. Gallwn ddarparu ar gyfer 12 plentyn wrth y bwrdd neu 20 fel arall. Cyswllt gwe, teledu, cyfleusterau cegin, ty bach a llefydd parcio ceir ar gael ar stepen y drws. Am fwy o fanylion ffoniwch 01248 370 050. Noder: Bydd rhaid i drefnwyr y parti ddod a'u bwyd hefo nhw. Gan fod angen cerdded 2 set o risiau nid yw'n addas ar gyfer cadeiriau olwyn.

Argraffu