• Hafan
  • Beth yw Menter Iaith Bangor?

Beth yw Menter Iaith Bangor?

Ers ei sefydlu yn 2014, un nod a phwrpas sydd gan Menter Iaith Bangor, sef i hyrwyddo ac ehangu'r iaith Gymraeg ar lefel gymunedol ar draws y ddinas. Rydym am weld yr iaith yn dod yn rhan ganolog a naturiol o fywyd bob dydd yma, ar y strydoedd, yn y siopau, ac yn wir ymhobman, gyda phawb o'r trigolion yn rhannu’r cyfrifoldeb am ei dyfodol a’i ffyniant.

Dewch atom i helpu yn y gwaith pwysig hwn a chael hwyl yr un pryd!

Argraffu E-bost