• Hafan

Cystadleuaeth #herdysguenglynion

 

 

 

 

Nid jôc ffŵl Ebrill ydy hwn. Ond her fawr i chi blant ac oedolion Gwynedd. Yr her - ceisio dysgu cymaint o englynion â phosibl rhwng dydd Mercher y 1af o Ebrill a dydd Mawrth y 1af o Fedi 2020. Dyma'r categorïau:

 

 

 

 

 

Categori 1:

Disgyblion Uwchradd blynyddoedd 7 i 9

35 englyn

Categori 2:

Disgyblion Uwchradd blynyddoedd 10 i 11

50 englyn

Categori 3:

Disgyblion Uwchradd blynyddoedd 12 + 13 a myfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai

70 englyn

Categori 4:

Oedolion 18 oed a hŷn (a dysgwyr Cymraeg)

100 englyn

 


Byddwn yn ychwanegu o gwmpas 20 englyn newydd ar y dudalen hon pob mis dros y pum mis nesaf. Cofiwch fod pob croeso i chi roi sylwadau neu i ychwanegu clip ffilm ohonoch chi yn adrodd yr englyn neu englynion yr ydych wedi eu dysgu. Bydd angen i bob cystadleuydd lenwi a diweddaru’r tabl i gadw cofnod o'u cyrhaeddiad. Gwobrwyon arbennig ymhob categori. Pwy fydd prif ddysgwyr englynion Gwynedd? Hei lwc un ag oll.

 

 

 

Er mai cystadleuaeth i ddisgyblion ac oedolion Gwynedd yw hwn mae croes i unrhyw un gymryd rhan. Cysylltwch â ni ynglŷn ag unrhyw ymholiadau eraill.

 

 I weld ac i ddysgu'r englynion ewch i https://www.facebook.com/events/217134792725733/

 

#HerdysguEnglynion

 

 

 

 

Argraffu E-bost